Kennis blok 3 week 5

De arbeidsovereenkomst

Wat is een arbeidsovereenkomst eigenlijk?

 • Overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt in dienst van de werkgever tegen loon gedurende een zekere tijd arbeid te verrichten (7:610, eerste lid, BW)

Voorwaarden:

 • Arbeid: persoonlijk arbeid te verrichten, art 7:659 lid 1 BW
 • Loon: tegen loon
 • Gezag: in dienst van de andere partij, art 7:660 BW
 • Tijdsduur

Waarom is het zo belangrijk of er sprake is van een arbeidsovereenkomst?

 • Werknemer krijgt recht op sociale verzekeringen (ziektewet, werkloosheidswet)
 • Het ontslagrecht is van toepassing
 • De kantonrechter is bevoegd

 

Gezagsverhouding

Noodzakelijk kenmerk van de arbeidsovereenkomst

Geen gezagsverhouding? Welke overeenkomsten zijn er dan mogelijk?

 • Overeenkomst van opdracht (art. 7:400 BW)
  • Vaak gericht op bepaalde geestelijke prestatie
  • Bijvoorbeeld bij huisarts-patient, advocaat-client of accountant-client
  • Gelijkwaardige relatie tussen partijen
 • Aanneming van werk (art. 7:750 BW)
  • Leveren van bepaalde fysieke prestatie
  • Bijvoorbeeld vernieuwen bedrading huis door elektricien
  • Partijen spreken prijs en termijn af
  • Elektricien bepaalt zelf hoe hij de werkzaamheden verricht.

 

Verplichtingen werkgever

In de wet:

 • Gedragen als een goed werkgever (art. 7:611 BW)
  • Bijvoorbeeld, geen bedrijfsuitje met rollerschaatsen op gladde vloer (HR)
 • Belangrijkste: tijdig betalen van loon (art. 7:616)
  • Hoogte loon: CAO + minimumloon (art. 7:643 – 645 BW)
  • Ook als er geen werk is verricht, tenzij niet verrichten arbeid voor rekening werknemer hoort te komen (art. 7:628 lid 1 BW, nieuwe sinds januari 2020)
  • Heb je een oproepovereenkomst met minder dan 15 uur per week? Dan krijg je in iedere geval drie uur uitbetaald, ook al heb je minder dan drie uur gewerkt (art. 7:628a lid 1 BW)

 

Verplichtingen werknemer

Wat moet de werknemer doen?

 • Gedragen als een goed werknemer (art. 7:611 BW)
 • Arbeid persoonlijk verrichten (art. 7:659 BW)
 • Houden aan de voorschriften van de werkgever (art. 7:660 BW)

Wat mag de werknemer niet doen?

 • Diefstal
 • Roekeloosheid
 • Dronkenschap
 • Zie 7:678 lid 2 BW voor uitputtende lijst

 

Casus arbeidsovereenkomst Shanice Latoya

 • Proeftijdbeding art. 5 van de arbeidsovereenkomst (art. 7:652 BW)

 

Beeindiging arbeidsovereenkomstss

 • Van rechtswege
 • Met wederzijds goedvinden
 • Middels opzegging (art. 7:669 BW)
 • Ontslag op staande voet (art. 7:677 BW)
 • Via rechterlijke ontbinding

 

Manier 1: van rechtswege

Van rechtswege = automatisch

Bijvoorbeeld:

 • Afloop contract (art. 7:667 lid 1 BW)
 • Pensioengerechtigde leeftijd bereikt (art. 7:669 lid 4 BW)
 • Bij overlijden (art. 7:674 lid 1 BW)

 

Manier 2: met wederzijds goedvinden

(Arbeids)overeenkomst komt tot stand door:

 • Aanbod (wil en verklaring)
 • Aanvaarding (wil en verklaring)

Partijen kunnen overeenkomen om de arbeidsovereenkomst te beeindigen. Dit kan in een beeindigingsovereenkomst (art. 7:670b lid 1 BW) of in een vastellingsovereenkomst (art. 7:900 BW)

Vaak wordt daarin opgenomen dat de werkgever het initiatief heeft genomen. Waarom? De werknemer kan mogelijk geen beroep doen op de Werkloosheidswet als (ook) aan hem/haar te wijten is dat hij/zij (vrijwillig) werkloos is geworden.

 

Manier 3: Opzegging

Door werkgever of  werknemer

Voorwaarden opzegging door werkgever (art 7:669 lid 1 BW)

 • Redelijke grond
  • Vervallen arbeidsplaats wegen bedrijfseconomische redenen (toestemming)
  • Ziekte/gebreken werknemer gedurende meer dan 2 jaar (toestemming)
  • Disfunctioneren werknemer
  • Verstoorde arbeidsverhouding
  • zie lid 3
 • Herplaatsing binnen bedrijf in andere passende functie is niet mogelijk

Opzegging is rechtsgeldig als werknemer heeft ingestemd (Art. 7:671 BW) Als hij dat niet doet moet de werkgever naar de rechtbank (sector kanton)

Opzegverboden (art. 7:670 BW) -> bijvoorbeeld tijdens zwangerschapsverlof of als lid van de OR.

 

Manier 4: ontslag op staande voet

Artikel 7:677 en 678 BW: wat zijn de vereisten?

 • Dringende reden
 • Onverwijld geven
 • Onverwijlde (gelijktijdige) mededeling
 • Afweging gevolgen ontslag vs persoonlijk omstandigheden

Hoe zit het met de opzegverboden? Deze gelden niet bij ontslag op staande voet

En de transitievergoeding? Geen recht op

 

Manier 5: via rechterlijke ontbinding

Door kantonrechter of verzoek wg of wn (art. 671b/c)

C tot en met I: overige gronden van persoonlijke aard (art. 669 lid 3)

Weigering toestemming UWV

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ontbinden zonder tussentijds opzegbeding

Tenzij ontslagbescherming