Vaardigheden blok 3 week 3

Voor de toets moet je een adviesgesprek houden met een HR-businesspartner

Wat is goed adviseren?

Afstemming op je doelgroep

Blijven checken of het begrepen wordt

Ruimte laten voor vragen en herhaling

Omgaan met tegengas

Concrete stappen schrijven

Advies geven op basis van alle gegevens die je nodig hebt

 

Basisstructuur van een adviesgesprek

 1. Inleiding
 2. Uitvragen informatie
 3. Advies geven en uitleggen
 4. Afsluiting

 

Structuren:

 • Tel and explain: adviseur is expert en adviesvrager weet weinig van het probleem en de oplossing. Eenvoudig antwoord standaardvragen en standaardoplossingen. Adviseur praat veel en legt uit.
 • Tel and listen: probleem is helder, maar er zijn verschillende oplossingen mogelijk. Kan zowel juridische oplossingen en niet/minder juridische oplossingen zijn. Veel afvragen en luisteren
 • Participatiemodel: inhoudelijk en sociaal-emotioneel. Adviseren en begeleiding
 • Het slechtnieuwsgesprek (jaar 2).

 

Dus tel and explain en tel and listen

Het gaat hier om een HR businesspartner die juridische advies wil.

Dat betekent:

 • Er geen of nauwelijks juridische kennis is
 • Er geen rechtstreeks contact is tussen jou en degene(en) om wie.

 

Tel and explain

Fase 1: inleiding

 • Voorstellen hoeft niet, je kent elkaar al
 • Sfeer onderhouden
 • Doel, tijd en structuur aangeven

Fase 2: Formuleren van het advies

 • Oplossing wordt gegeven
 • De rechten en plichten uitleggen in lekentaal
 • Vermijd juridisch jargon

Fase 3: Bespreking van het advies

 • Ruimte geven voor vragen
 • Bezwaren inventariseren

Fase 4: Afsluiting