Beroepsopdracht blok 3 week 1

Leerdoelen:

 • Onderzoek van beroepskritische situatie en de rol van de HBO-jurist bij deze situatie
 • Je begrijpt de toetsopdracht en het beoordelingsformulier

 

Opdracht 3:

Zoek de volgens jou belangrijkste informatie op over de Hema

 • Wie bezit de aandelen van de Hema?
 • Wat is volgens de statuten het doel van Hema?
 • Wie zit er in het bestuur van de Hema?
 • Wat zijn de bevoegdheden van het bestuur?
 • Wat is de nominale waarde van een aandeel van de Hema?
 • Wat betekent het als iets nominale waarde heeft? Het oorspronkelijke bedrag van een aandeel
 • Wat voor soort taken voert een HBO-jurist uit bij de Hema?

 

Basisgespreksmodel

 • Inleiding
  • Stel je jezelf voor?
  • Stel je je gesprekspartners op zijn gemak en zorg je voor een goede sfeer aan het begin van het gesprek?
  • Benoem je het doel van het gesprek?
  • Informeer je je gesprekspartners over de gespreksprocedure (onder meer tijdsduur en verloop van het gesprek)?
  • Reguleer je het vragen stellen van je gesprekspartner?
 • Kern
  • Stuur het gesprek en bewaak je de sfeer tijdens het gesprek?
  • Vraag je door op relevante onderwerpen?
  • Streef je het doel van het gesprek goed na?
  • Handhaaf je de structuur van het gesprek?
 • Afsluiting
  • Vat je het gesprek samen?
  • Controleer je of er nog vragen zijn?
  • Herhaal je alle afspraken en geef je aan wie (jij of je gesprekspartner) na het gesprek wat zal doen?

 

Gesprekstechniek LSD

 • Luisteren: Signalen afgeven (verbaal en non-verbaal) waarin je laat zien / horen dat je luistert.
 • Samenvatten: Letterlijk samenvatten, parafraseren en gevoelsreflectie -> wees open en maak geen aannames.
 • Doorvragen: Wanneer je hebt laten zien je hebt geluisterd en het hebt begrepen kun je doorvragen om de relevante informatie mee te krijgen.

 

Doorvragen gesprek

 • Open vragen
 • Gesloten vragen
 • Gerichte vragen
 • Concretiserende vragen

 

Deze vragen vermijden in een gesprek

 • Suggestieve vragen: aanname in een vraagvorm, zoals “Was u geen alleenstaande moeder in die tijd?”
 • Cocktailvragen: Meerdere vragen in een keer; geef geen overload aan vragen.

 

Toetsing beroepsopdracht

 • 3 leerresultaten
  • Leerresultaat 1: Adviesgesprek (50%)
  • Leerresultaat 2: Onderbouwing (30%)
  • Leerresultaat 3: Evaluatie (20%)
 • Welke van de leerresultaten vinden tijdens het gesprek plaats?
  • Leerresultaat 1 en 3
  • Leerresultaat moet je apart inleveren