Vaardigheden blok 2 week 5

Inleveren aan het eind van blok 2:

 • Adviesbrief
 • Onderbouwing
 • Evaluatie

 

Stappenplan onderbouwing

Stap 1.1: De relevante feiten zijn als volgt

 • Feit 1
 • Feit 2
 • Feit 3

Maak uit deze feiten de rechtsvraag op. De rechtsvraag moet zo breed mogelijk zijn, zodat een hele hoop wetten relevant kunnen zijn

Stap 1.2: Op basis van de feiten en de wensen van de client komen de volgende twee rechtsvragen naar voren (of 1). Voorbeeld:

 • Rechtsvraag 1
 • Rechtsvraag 2

 

Stap 2.1

 • Schrijf de relevante wetgeving op
 • Leg de wetsartikelen uit
  • Voorwaarden en rechtsgevolg
  • Uitspraak: parafrase van rechtsregel
  • Literatuur: korte uitleg met voetnoot
 • Schrijf de zoekweg van hoe je op de artikelen bent uitgekomen op