Vaardigheden blok 3 week 5

Deze week: samenvatten

Wat is samenvatten met betrekking tot het adviesgesprek? Samenvatten van (grotere) stukken inhoud van het gesprek

Wanneer vindt samenvatten voornamelijk plaats tijdens een adviesgesprek?

 • Onderdeel van LSD
 • Voor globale structuur: Na het bespreken van een groter deelonderwerp

 

Technieken samenvatten

Herhalen en inhoudelijk samenvatten: (Bijna) letterlijk kort herhalen wat er gezegd is. Papegaaien liever niet toepassen.

Parafraseren van de inhoud: in eigen woorden datgene van je spreker weergeven.

Gevoelsreflectie: het gevoel van een ander weergeven in je eigen woorden je kunt hierin ook vragen naar het gevoel d.m.v. het gedrag.

Waarom zou je dit moeten doen in casus 1 en 2?

 • Hoe Shakuntala bijvoorbeeld

 

Samenvatten in je adviesgesprek

In welke fases ben je bezig met samenvatten? Elke fase.

 1. Inleiding: je vat het intake en adviesvraag van de ‘vorige keer‘ samen (aanleiding)
 2. Uitvragen informatie:
  1. Als onderdeel van LSD
  2. Aan het einde: samenvatten van de informatie die je hebt gekregen
 3. Advies: oplossingen geven en uitleggen:
  1. Samenvatten aan het einde van elk advies/elke oplossing
  2. Bij het navragen, ook eventueel LSD-samenvatten voor doorvragen
 4. Afsluiting:
  1. Vat je kern samen om een brug te maken naar je uiteindelijke advies
  2. Eventuele eindsamenvatting voor de afspraken

 

Een basistechniek – feedback geven in drie stappen

Stap 1: Je kijkt hierbij alleen naar waarneembaar gedrag

Stap 2: Je geeft hierbij welke interpretatie/gedachte dit gedrag bij jou oproept. (wat doet dat gedrag met jou?)

Stap 3: Geef hier aan welke consequentie er volgens jou is of welk gevoel je door die interpretatie hebt gekregen.