Vaardigheden blok 2 week 2

ECLI afkortingen opbouw

 • Afkorting ECLI (European Case Law Identifier)
 • EU-landcode van desbtreffende lidstaat
 • Afkorting gerecht
 • Jaar van uitspraak
 • Code in een door de lidstaat bepaalde format

 

Skippen en scannen volgens Nazmul

 • Wanneer?
 • Waar is de uitspraak gedaan?
 • Wie zijn de partijen?
 • Welke rechter?
 • Waar gaat de zaak over?
 • Welke beslissing?

 

Waar is deze informatie te vinden?

 • Boven- en onderaan
 • Samenvatting staat bovenaan

 

Stappenplan

 • Wanneer je de uitsrpraak nader gaat lezen, moet je eerst weten welke soort informatie je nodig zult hebben.
 • Daarna zoek je eerst naar de informatie door naar de titels te kijken
 • Daarna kun je kijken of er in een desbetreffende alinea informatie staat die je nodig hebt.
  • Hoe? Je kijkt naar de kernzinnen (eerste en laatste zin van de alinea)
 • Alles dat niet nodig is, skip je