Beroepsopdracht blok 3 week 6

Wat zijn de stappen die je kunt zetten

  • Dat je het beoordelingsformulier leest
  • Dat je de toetscasus doorneemt
  • Pas het voorbereidingsdocument toe op de casus
  • Schrijf je onderbouwing voor a.s. dinsdag (vragen over onderbouwing)
  • Bereid je gesprek voor voor a.s. woensdag (oefening + feedback)
  • Bespreek je onderbouwing met medestudenten -> lever de onderbouwing tijdig in
  • Zorg dat je 3x het gesprek hebt geoefend voordat de toets is
  • Wees op tijd voor het gesprek

 

Juridisch kader casus 3

Mogelijke rechtsvraag: heeft X recht op doorbetaling loon tijdens ziekte?

Wat is ziekte eigenlijk?

Medisch vaststaan dat de werknemer de ‘bedongen’ arbeid niet kan verrichten

Geen arbeid door ziekte wel loon? Art. 7:629 BW

104 weken loon

70%

 

Welke wettelijke verplichtingen bestaan er voor contractspartijen tijdens ziekte?

Op zoek naar passende arbeid en of reintegratieverplichtingen? ECLI:NL:GHSHE:2021:2851

Werkgever? Art. 7:660a BW

Werknemer? Art. 7:658a BW

Wat als de werknemer zich niet aan de afspraken houdt? Naar welk artikel kijk je dan? Art. 7:629 BW

CRvB 16 juni 2017 ECLI:NL:CRvB:2017:2260

Op zoek naar passende arbeid en of reintegratieverplichtingen? ECLI:NL:GHSHE:2021:2851