Kennis blok 3 week 2

Ondernemingen met rechtspersoonlijkheid

 • Als de onderneming rechtspersoonlijkheid bezit, is de onderneming zelf drager van rechten en plichten
 • De onderneming kan bijvoorbeeld zelf besluiten nemen, overeenkomsten sluiten en schulden aangaan
 • Net als een echt (natuurlijk) persoon dus
 • In de hoofdregel…

 

Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid

 • 4 soorten:
  • Eenmanszaak
  • Maatschap
  • Vennootschap onder firma (VOF)
  • Commanditaire vennootschap (CV)
 • Deze ondernemingen hebben geen rechtspersoonlijkheid -> zij zijn geen dragers van rechten en plichten
 • Je kijkt naar de ondernemer die erachter zit, in beginsel is hij/zij is aansprakelijk
 • 2+3+4 zijn samen de personenvennootschappen

 

Eenmanszaak

Bijzonderheden:

 • Formaliteiten: inschrijving in het handelsregister van de KvK (art. 5 sub b Handelsregisterwet 2007)
 • Aansprakelijkheid: Geen rechtspersoonlijkheid -> de ondernemer is met zijn/haar gehele vermogen aansprakelijk voor alle schulden van de onderneming
 • Voorbeeld van gebruikers: ZZP’ers

 

Maatschap

Voorwaarden:

 • Een overeenkomst
 • Tussen 2 of meer maten
 • Om iets in te brengen in gemeenschap
 • Met de bedoeling de winst die daardoor ontstaat met elkaar te delen

Voorbeelden gebruikers: notarissen, advocaten, artsen, fysiotherapeuten, architecten en accountants.

 

Maatschap – oprichting, soorten en inbreng

Oprichtingsvereisten:

 • Overeenkomst -> zie vereisten boek 6 BW
 • Inschrijving in het handelsregister (Art. 5 sub a Handelsregisterwet 2007)

Soorten:

 • Stille maatschap: treedt niet naar buiten toe in het economische verkeer
 • Openbare maatschap: treedt wel naar buiten toe in het economische verkeer

Inbreng:

De inbreng van de vennoot kan bestaan uit:

 • Geld
 • Goederen
 • Genot van goederen
 • Arbeid

Zie art. 7A:1662 BW.

 

Maatschap – aansprakelijkheid

Waar kan ene schuldeiser terecht?

Afgescheiden vermogen?

 • Openbare maatschap: ja -> je spreekt eerst de maatschap aan, daarna de maten
 • Stille maatschap: nee -> Je spreekt de maten aan

Oftewel: vennoten zijn naar evenredigheid van hun inbreng in prive aansprakelijk.

 

Maatschap – verdeling van winst

Art. 7A:1670 BW -> iedere vennoot deelt naar evenredigheid van zijn/haar inbreng in de winsten en verliezen van de maatschap.

Let op: het is en blijft een overeenkomst, vennoten kunnen dus anders afspreken.

 

Maatschap – vertegenwoordiging

Onderscheid tussen verschillende handelingen:

 • Beheersdaden: alledaagse handelingen (bjivoorbeeld betalen telefoonrekening) -> iedere vennoot is zonder toestemming van de andere vennoten bevoegd (art. 7A:1676 sub 1 BW)
 • Beschikkingsdaden: niet-alledaagse, juridische handelingen.

 

VOF

 • Bijzondere vorm van de maatschap -> de meeste regels die gelden voor de maatschap, gelden ook voor de vof

 

VOF – aansprakelijkheid

 • Afgescheiden vermogen
 • Schuldeisers kunnen zich eerste verhalen op de VOF, daarna op de privevermogens van de vennoten
 • Vennoten zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk

 

VOF – vertegenwoordiging

 • 17 lid 1 Wetboek van Koophandel (hoofdregel)
 • 17 lid 2 Wetboek van Koophandel (beperking)

 

CV

 • Variant avn de VOF -> regels VOF van toepassing, wij bespreken de uitzonderingen hier
 • Twee vennoten
 • Beherende vennoten -> voeren beheer en treden naar buiten op
 • Stille vennoten -> verschaffen alleen geld aan de CV. Voeren geen beheer en treden niet naar buiten toe op
 • Commanditaire vennoten -> zijn voor de verliezen van de CV in beginsel draagplichtig

 

Van algemeen naar bijzonder

 • Maatschap -> Vennootschap onder Firma -> Commanditaire Vennootschap