Beroepsopdracht blok 3 week 2

Het intakegesprek

Inleiding

  • Voorstellen
  • Doel, tijd en structuur aangeven

Kern

  • Orienteren: specifieke vragen stellen om de situatie te verhelderen
  • Eventueel vragen naar specifieke documenten
  • Verwachtingen van je gesprekpartner/client in kaart brengen en aangeven wat jij hierin kan betekenen

Slot

  • Vervolgprocedure aangeven op basis van de informatie die je hebt gekregen
  • Geef aan in hoeverre je iets kan betekenen binnen het probleem
  • Gesprek samenvatten en afspraken vastleggen; rechtsvraag hierbij formuleren