Vaardigheden blok 4 week 1

Je wordt op drie punten beoordeeld:

  • de beslisboom (leerresultaat 1 | groepsproduct) 50%
  • de verantwoording van de beslisboom (leerresultaat 2 | groepsproduct) 30%
  • je evaluatie van handelen (leerresultaat 3 | individueel product).  20%

 

Belangrijke data

Eerste kans presentaties beslisboom bij Chantal en Nazmul (10 t/m 14 juni)

Inleveren verantwoording en evaluatie op 17 juni

Je moet op alle leerresultaten afzonderlijk minimaal een 6 halen, Als je een 5 of minder haalt op een leerresultaat, hoef je alleen dat te herkansen

Herkansing

  • Filmpje maken beslisboom leerresultaat 1 (1 juli)
  • Inleveren verantwoording en evaluatie leerresultaat 1 en 2 (3 juli)

 

Globale structuur lessen

Week 1 t/m 3 oefenen met beslisboom

Week 4 t/m 7 beslisboom voor beroepsopdracht

 

Rechtsvraag

Heb je een evenementenvergunning of melding nodig bij het organiseren van een evenement